Qui som?

Associació de mares i pares tutors/es d'alumnes del centre

Som una associació sense ànim de lucre formada per les mares i els pares de l’alumnat del Centre educatiu. La finalitat de l’Ampa és la de participar i intervenir en la gestió del Centre amb la finalitat de millorar l’educació i aconseguir un clima de convivència (entre quienes, especificar) al Centre educatiu.

Treballem per poder:

  • Donar suport a les necessitats de l’escola i dels nostres fills i filles.
  • Aportar un model de relació famílies-mestres-fillets mitjançant les activitats organitzades ( Por el Ampa?).
  • Participar en el Consell Escolar.
  • Donar suport a les famílies davant les institucions.
  • Col·laborar en les activitats del centre.
  • Cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de les directrius necessàries per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.