La porta de la confiança està oberta!

El CEIP Maria Lluïsa Serra de Maó, Menorca, es va inaugurar el curs 2012-2013. La seva història és recent. És un centre d’una línia a Educació Infantil i de dues línies a Educació Primària

El CEIP Maria Lluïsa Serra de Maó, Menorca, es va inaugurar el curs 2012-2013. La seva història és recent. És un centre d’una línia a Educació Infantil i de dues línies a Educació Primària. Té un centre adscrit, el EII Sant Climent. Això fa que a primer de primària s’agrupin els alumnes provinents dels dos centres : el P5 de Sant Climent i el P5 de Maria Lluïsa Serra. La majoria d’alumnes de Sant Climent venen amb transport escolar, la qual cosa fa que les famílies d’aquest alumnes no venguin a l’escola, i per tant, no tenguin l’intercanvi informal d’informació sobre el dia a dia amb el tutor. L’escola treballa la cohesió de grups i la partinença al centre i a l’aula dels alumnes (projecte “del jo al nosaltres”), però en els darrers anys hem trobat a faltar una feina paral·lela amb les famílies , la qual cosa permetria compartir objectius, complicitat i millorar la relació familia-escola. I volíem aprofitar la reunió de principi de curs per crear una nova forma de relacionar-nos més directa i compartida que pugui servir d’inici d’altres trobades per seguir xerrant d’educació.

La junta de l’AMPA del CEIP Maria Lluïsa Serra es troba una vegada al mes amb l’equip directiu. En aquestes trobades, i després d’un procés de reflexió conjunta Claustre-AMPA, sorgeix l’equip impulsor per participar a la CRIDA de “Com redissenyar les reunions amb famílies?”

En tornar de la formació vam organitzar un calendari que permetés a tot el Claustre participar d’un replantejament profund de les reunions en família iniciat amb una sessió on es va explicar el marc conceptual, duent a terme una sèrie de dinàmiques que va propiciar un objectiu comú i únic de centre .

Després d’escoltar la veu de 20 famílies escollides de cada grup, representatives de diferents àmbits, en forma d’entrevista el REPTE era: Cohesionar els grups de famílies de cada aula, i donar a conèixer la metodología del centre.

Es va passar una circular per avisar a les famílies que les reunions de principi de curs serien més endavant que normalment.

Les sessions de redisseny de les reunions de principi de curs, es van dur a terme compartint un mateix espai, però amb el Claustre agrupats per cicles. Cada cicle va prototipar la reunió seguint la tria feta de la pluja d’idees. I després de les aportacions de la mentora, l’equip impulsor va fer unes propostes que unificaven el nou format de reunió.

CONVOCATÒRIA. El dia que es repartiren les convocatòries, també es va donar un dossier amb les informacions bàsiques , del centre, de l’aula, d’especialistes, de l’AMPA, de les Situacions d’aprenantatge i ensenyament…

A EI, segons el seu nivell d’escriptura, van elaborar una carta convidant a les famílies a participar a les reunions i explicant que hi hauria una sorpresa.

A primer cicle es va fer un vídeo de presentación dels Mestres, on es convidava a les famílies a la reunió.

A segon cicle es va enviar per correu ordinari una carta escrita per cada alumne a la seva famÍlia que ells mateixos van dur a correus i que van guardar en secret.

REUNIÓ. Es va modificar el guió de la reunió .
-Van començar amb una dinámica de presentació de les famílies , com les que fan els alumnes.

-A Càrrec d’un membre de l’AMPA que no fos de la mateixa classe, es va fer una dinámica per triar el delegat/da. Hi havia una part de debat en petit grup sobre les funcions del delegat/da i l’altre part era la tria per consens.

-Després es projectava un video fet per l’escola, on s’explicava amb imatges del dia a dia la metodologia d’ensenyament del centre. Així, les famílies van poder veure els seus fills/filles a l’escola.

-Una altra part important de la reunió era resoldre els dubtes que haguessin sorgit de les informacions que s’havien enviat amb la convocatoria.

-Per acabar, es va demanar a les famílies que emplenassin un full de valoració de la reunió, on també es demanava si estaven interessades en poder fer trobades per xerrar de manera conjunta sobre educació.

VALORACIÓ

Aquest canvi del tipus de reunió s’ha valorat molt positivament, tant per part de les famílies com per part del Claustre. Les famílies n’han destacat sobretot, la complicitat i la relació de confiança amb els Mestres i l’equip directiu. Un altre aspecte, és que s’han sentit escoltades, i això és molt important. I també que a la reunió es donés veu a l’AMPA. Hi ha grups que aquest any tenen delegat, sotsdelegat i triple delegat…cosa que els altres cursos escolars costava tenir-ne un per classe…bona cosa!

El Claustre ha valorat la possibilitat de fer una altra reunió el segon trimestre, la qual cosa ens indica que també n’estan satisfets, tant del procés com del resultat.

Hi ha ganes. Ganes de seguir trobant-nos, de seguir xerrant d’educació, de fer comunitat educativa, de formar part del Centre de manera activa…seguirà, segur que seguirà!

 

Altres Posts
Assemblea 7 de novembre ( 14 Dec,2017 )