III CONCURS DE PORTADA AGENDA i CALENDARI

Des de l’AMPA CEIP MLLS us convidam a participar en el III CONCURS DE PORTADA AGENDA i CALENDARI 

Hi ha 7 categories: 

 • DIBUIX per alumnes d’educació infantil de P3, P4, P5 i P5 de Sant Climent 
 • DIBUIX per alumnes de 1r, 2n i 3r 
 • DIBUIX per alumnes de 4t i 5è. 
 • POESIA-RODOLí per alumnes de P5 (MLLS i Sant Climent), 1r i 2n. 
 • POESIA-RODOLí per alumnes de 3r, 4t i 5è. 
 • CÒMIC per alumnes de 1r, 2n i 3r 
 • CÒMIC per alumnes de 4t i 5è.

Els alumnes de podran participar en DIBUIX, POESIA-RODOLÍ i/o CÒMIC però no optaran a ser portada de l’agenda, per finalitzar el seu curs acadèmic en aquesta escola el present any. 

Tots els participants rebran un petit obsequi i els guanyadors podran ser portada de l’agenda escolar 2021/2022 i/o part del calendari 2022 de l’escola. 

Es farà una exposició amb les obres presentades al concurs. Us animem a tots a participar i a passar-ho bé. 

Les bases del III CONCURS DE PORTADA D’AGENDA I CALENDARI es poden consultar a la web 

https://ampa.ceipmarialluisaserra.cat/ 

CONSIDERACIONS: 

 1. La participació al certamen és voluntària. 
 2. Els treballs escrits poden ser en català o castellà. 
 3. Els participants han de garantir que els treballs presentats són originals, de creació pròpia. 
 4. El format ha de ser en DIN A4 i no superior a 1 full. 
 5. Hi ha de constar el títol de l’obra, la categoria i el nom i el curs de l’autor/a a la part posterior de la fulla o al contingut del correu electrònic, en cap cas ha de ser visible en l’obra.
 6. Les obres guanyadores es triaran per votació popular. On podran votar els mateixos alumnes i l’equip educatiu. 
 7. Les obres guanyadores i el lliurament de premis s’anunciarà just s’hagi decidit. 
 8. Els treballs guardonats es penjaran al web de l’AMPA:
  https://ampa.ceipmarialluisaserra.cat 
 9. Seran portada de l’agenda 2021/2022 i part del calendari 2022. Les obres presentades passaran a ser propietat de l’AMPA MLLS, a la qual es cediran els drets d’explotació a títol gratuït en les modalitats de reproducció, comunicació pública i distribució. 
 10. Per poder participar al certamen, s’hauran de lliurar els treballs abans del 14 de juny, en paper dins una capsa que hi haurà a l’entrada de l’escola (Kiko) o bé en suport digital i per correu electrònic (ampa@ceipmarialluisaserra.cat).

      

Desde el AMPA CEIP MLLS os invitamos a participar en el III CONCURSO DE PORTADA DE AGENDA Y CALENDARIO 

Hay 7 categorías: 

 • DIBUJO para alumnos de educación infantil de P3, P4, P5 y P5 de San Clemente
 • DIBUJO para alumnos de 1o, 2o y 3o
 • DIBUJO para alumnos de 4o y 5o
 • POESÍA-RIMA para alumnos de P5 (MLLS y San Clemente), 1o y 2o
 • POESÍA-RIMA para alumnos de 3o, 4o y 5o
 • CÓMIC para alumnos de 1o, 2o y 3o
 • CÓMIC para alumnos de 4o y 5o

Los alumnos de 6o podrán participar en DIBUJO, POESÍA-RIMA y / o CÓMIC, pero no optarán a ser portada de agenda, por finalizar su curso académico en esta escuela el presente año. 

Todos los participantes recibirán un pequeño obsequio y los ganadores podrán ser portada de la agenda escolar 2020/2021 y / o parte del calendario 2022 de la escuela. 

Se hará una exposición con las obras presentadas al concurso. 

Os animamos a todos a participar y pasarlo bien. 

Las bases del III CONCURSO DE PORTADA DE AGENDA Y CALENDARIO se pueden consultar en la web https://ampa.ceipmarialluisaserra.cat 

CONSIDERACIONES: 

 1. La participación en el certamen es voluntaria. 
 2. Los trabajos escritos pueden ser en catalán o castellano. 
 3. Los participantes deben garantizar que los trabajos presentados son originales, de creación propia. 
 4. El formato debe ser en DIN A4 y no superior a 1 hoja. 
 5. Debe constar el título de la obra, la categoría, el nombre y el curso del autor/a en la parte posterior de la hoja o en el correo electrónico, però en ningún caso no serà visible dentro de la obra. 
 6. Las obras ganadoras se elegirán por votación popular. Podrán votar los mismos alumnos y el equipo educativo. 
 7. Las obras ganadoras y la entrega de premios se anunciarán justo se haya decidido. 
 8. Los trabajos galardonados se colgarán en la web del AMPA:
  https://ampa.ceipmarialluisaserra.cat 
 9. Serán portada de la agenda 2021/2022 y parte del calendario 2022. Las obras presentadas pasarán a ser propiedad del AMPA MLLS, a la que se cederán los derechos de explotación a título gratuito en las modalidades de reproducción, comunicación pública y distribución. 
 10. Para poder participar en el certamen, se deberán entregar los trabajos antes del 14 de junio, en papel en el interior de una caja situada en la entrada de la escuela (Kiko) o bien en soporte digital y por correo electrónico (ampa@ceipmarialluisaserra.cat)
Altres Posts