II CONCURS DE PORTADA AGENDA I CALENDARI

Des de l’Ampa MLLS us convidam a participar en el II CONCURS DE PORTADA AGENDA I CALENDARI

Hi ha 7 categories:

 1. DIBUIX per alumnes d’educació infantil de P3, P4, P5 i P5 de Sant Climent
 2. DIBUIX per alumnes de 1r, 2n i 3r
 3. DIBUIX per alumnes de 4t i 5è.
 4. POESIA-RODOLÍ per alumnes de P5 (MLLS i Sant Climent), 1r i 2n.
 5. POESIA- RODOLÍ per alumnes de 3r, 4t i 5è.
 6. CÒMIC per alumnes de 1r, 2n i 3r
 7. CÒMIC per alumnes de 4t i 5è.

Els alumnes de 6è podran participar en DIBUIX, POESIA-RODOLÍ i/o CÒMIC però no optaran al concurs, per finalitzar el seu curs acadèmic en aquesta escola aquest any.
Els dibuixos ,poesies i còmics presentats s’hauran de lliurar a l’Ampa MLLS abans del dimarts 12 de maig, al correu: ampa@ceipmarialluisaserra.cat

Tots els participants rebran un petit obsequi i els guanyadors podran ser portada de l’agenda escolar 2020/2021 i/o part del calendari 2021 de l’escola.

Es farà una exposició amb les obres presentades al concurs. Us animem a tots a participar i a passar-ho bé.

Les bases del II CONCURS DE PORTADA D’AGENDA I CALENDARI es poden consultar a la web

Home

CONSIDERACIONS:

 1. La participació al certamen és voluntària.
 2. Els treballs escrits poden ser en català o castellà.
 3. Els participants han de garantir que els treballs presentats són originals, de creaciópròpia.
 4. Característiques de la presentació:El format s’ha de poder imprimir en DIN A4 i no superior a 1 full.
 5. Al missatge de correu electrònic hi ha de constar el títol de l’obra, la categoria, el nom iel curs de l’autor/a.
 6. Les obres guanyadores es triaran per votació popular. Ja s’avisarà del sistema devotació.
 7. Les obres guanyadores i el lliurament de premis s’anunciarà just s’hagi decidit.
 8. Els treballs guardonats es penjaran al web de l’AMPA:https://ampa.ceipmarialluisaserra.cat
 9. Seran portada de l’agenda 2020/2021 i part del calendari 2021. Les obres presentades passaran a ser propietat de l’AMPA MLLS, a la qual es cediran els drets d’explotació a títol gratuït en les modalitats de reproducció, comunicació pública i distribució.
 10. Per poder participar al certamen, s’hauran de lliurar els treballs abans del 12 de maig per correu electrònic (ampa@ceipmarialluisaserra.cat).

Desde el Ampa MLLS os invitamos a participar en el II CONCURSO DE INICIO AGENDA Y CALENDARIO

Hay 7 categorías:

 1. DIBUJO para alumnos de educación infantil de P3, P4, P5 y P5 de San Clemente
 2. DIBUJO para alumnos de 1o, 2o y 3o
 3. DIBUJO para alumnos de 4o y 5o
 4. POESÍA-RIMA para alumnos de P5 (MLLS y San Clemente), 1o y 2o.
 5. POESÍA-RIMA para alumnos de 3o, 4o y 5o.
 6. CÓMIC para alumnos de 1o, 2o y 3o
 7. CÓMIC para alumnos de 4o y 5o.

Los alumnos de 6o podrán participar en DIBUJO, POESÍA-RIMA y / o CÓMIC, pero no optarán al concurso, por finalizar su curso académico en esta escuela este año.

Los dibujos, poesías y cómics presentados deberán entregarse en el Ampa MLLS antes del martes 12 de mayo, al correo: https://ampa.ceipmarialluisaserra.cat

Todos los participantes recibirán un pequeño obsequio y los ganadores podrán ser portada de la agenda escolar 2020/2021 y / o parte del calendario 2021 de la escuela.

Se hará una exposición con las obras presentadas al concurso.

Os animamos a todos a participar y pasarlo bien.

Las bases del II CONCURSO DE PORTADA DE AGENDA Y CALENDARIO se pueden consultar en la web https://ampa.ceipmarialluisaserra.cat

CONSIDERACIONES:

 1. La participación en el certamen es voluntaria.
 2. Los trabajos escritos pueden ser en catalán o castellano.
 3. Los participantes deben garantizar que los trabajos presentados son originales, de creaciónpropia.
 4. Características de la presentación:El formato se debe poder imprimir en DIN A4 y no superior a 1 hoja.
 5. En el mensaje de correo electrónico debe constar el título de la obra, la categoría, el nombrey el curso del autor / a.
 6. Las obras ganadoras se elegirán por votación popular. Ya se avisará del sistema de votación.
 7. Las obras ganadoras y la entrega de premios se anunciarán justo se haya decidido.
 8. Los trabajos galardonados se colgarán en la web del AMPA:https://ampa.ceipmarialluisaserra.cat
 9. Serán portada de la agenda 2020/2021 y parte del calendario 2021. Las obras presentadas pasarán a ser propiedad del AMPA MLLS, a la que se cederán los derechos de explotación a título gratuito en las modalidades de reproducción, comunicación pública y distribución.
 10. Para poder participar en el certamen, se deberán entregar los trabajos antes del 12 de mayo por correo electrónico (https://ampa.ceipmarialluisaserra.cat)
Altres Posts
Assemblea Desembre 11 ( 14 Dec,2017 )