Pati

Aquesta comissió s’encarregarà de:
· Definir que queda pendent de fer segons els diferents projectes.
· Comunicar-ho a tresoreria i presentar els pressuposts necessaris.
· Desenvolupar reunions amb l’escola i mestres d’infantil.
· Comunicar les decisions a la junta de l’Ampa.
· Fer circular informatives.

Adelaida Pons

Eva Riba

Lourdes Moreno

Núria Pons Prohens

Sara Martínez Palliser

Melissa Manota Brooker

Carmen Illescas Medina

Caterina Allès Bosch

Maria Jose Navarro Montero