Festes

Aquesta comissió s’encarregarà de:
· Redefinir quin tipus de festes volem a l’escola mitjançant la col.laboració de les famílies i el centre educatiu.
· Establir reunions amb el centre per definir i acordar les activitats a desenvolupar.
· Cercar patrocinadors , fer pressuposts i gestionar-ho amb Tresorería.
· Fer circular informatives.
· Coordinar-ho amb la comissió de les xarxes socials i comunicació per fer publicitat.

Violeta Lora

Natalia Roig Sintes

Meritxell Brianso