Extra escolars

– Definir quin tipus d’activitats extraescolars volem, redefinir quines activitats van en connexió amb la línia metodològica del centre.
– Coordinar amb els monitors de les activitats les necessitats que puguin sorgir.
– Coordinar amb tresoreria pagaments i cobraments
– Fer cartells de les activitats i circulars a les famílies
– Fer document d’ inscripcions i plantilla per passar una enquesta de valoració final a les famílies
– Coordinar amb xarxes socials i comunicació per fer publicitat

Adelaida Pons

Natalia Roig Sintes