Esdeveniments i vendes

Aquesta comissió s’encarregarà de:
· Cercar i organitzar activitats per recaptar fons : venta de mel, rifes, calendaris, etc.
· Demanar pressuposts per poder organitzar les activitats i coordinar-ho amb la junta directiva i, en cas necessari, amb les altres comissions.
· Coordinar aquestes activitats amb l’escola.
· Fer circulars per les famílies i coordinar-ho amb la comissió de comunicació perquè es faci també mitjançant les xarxes socials (Facebook, web Ampa, etc) i el tauler d’anuncis.

Emiliano Jankowski

Meritxell Brianso