Comunicació i xarxes socials

Aquesta comissió s’encarregarà de:

  • Gestionar el Facebook i la web de l’Ampa.
  • Gestionar el tauler d’anuncis de l’Ampa.
  • Comunicar als delegats de les classes les comunicacions amb l’escola que es fan a les reunions de la junta de l’Ampa.
  • Fer de la web de l’Ampa una eina dinàmica per a les famílies a on es puguin trobar continguts i articles sobre educació i família, notícies d’actualitat en la matèria, etc.

Un punt de trobada online!

Xavi Vidal

Emiliano Jankowski

Sandra Gomez